Loading…

Firma LIKTO, s. r. o. se od roku 1994 snaží vyplnit otevřený prostor na trhu ekologických služeb. Průběžně sleduje nejnovější trendy a standardně dosahuje kvality výkonů práce odpovídající mezinárodním normám kvality.

Do podnikatelského prostředí firma LIKTO vstoupila s jasnou a konkrétní ideou - vyplnit otevřený prostor na trhu služeb a poskytnout svým zákazníkům profesionální servis v co nejkomplexnějším rozsahu.

Svoji činnost zahájila v oblasti nakládání s odpady (včetně nebezpečných) v propracovaném systému, který přináší našim zákazníkům nemalé úspory ve snížených nákladech vlivem důsledné separace odpadů a efektivní organizací práce.

Později svou působnost zaměřila do oblasti čištění průmyslových objektů. Moderní vyspělou technikou a technologickými postupy dosahuje firma u zákazníků vysoké kvality odváděných služeb. Toto průmyslové čištění ve standardním pojetí, tj. v čištění podlah, strojů, stropních konstrukcí, vnějších i vnitřních stěn, rozvinula do širšího záběru, a to specializací v komplexním servisu čištění lakoven. Tyto vysoce náročné technologické postupy jsou pro zákazníky naprosto neodmyslitelnou součástí celkového výrobního procesu v souvislosti s požadovanou kvalitou výsledné produkce. Dokonalé zvládnutí tak širokého rozsahu čistícího servisu v lakovnách vyžaduje vysokou odbornost a zkušenost celého pracovního týmu včetně používání vyspělé a výkonné techniky.

Svůj filozoficky pojatý záměr pohybu firmy na poli ekologických služeb doplnila v oblasti recyklace, respektive ve zpracování odpadních plastových materiálů a jejich vracení zpět do výrobního procesu v podobě plnohodnotného plastu. Pro zamezení degradace těchto materiálů používá firma při jeho přepracování rovněž technicky a technologicky vyspělé strojní zařízení s dosahovanou vysokou produktivitou.

Firma LIKTO průběžně sleduje nejnovější trendy v oblasti ekologických technologií. Proto jsme zavedli nový obor ve službách – termické odlakování. Přestože je tato činnost vysoce efektivní, je její zátěž pro životní prostředí (množství emisí) výrazně nižší než povolují naše normy.

Společnost LIKTO, s. r. o. je držitelem certifikace QMS a EMS. Tato certifikace firmu zavazuje odvádět své služby ve vysoké kvalitě a produktivitě práce, a to vše při respektování ochrany životního prostředí.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní udaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich odobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.
V LIKTU nám velmi záleží na ochraně Vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme.
Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována