Odpadové hospodářství

Systém odpadového hospodářství je jeden ze stěžejních realizačních procesů v naší společnosti.

Nabízíme komplexní systém řešení Vašich odpadových záležitostí a to v souladu se všemi zákonnými požadavky Zákon o odpadech č. 106/2005 Sb. včetně jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 503/2004 Sb. – katalog odpadů, č. 294/2005 Sb. – vedení evidence odpadů. Součástí uzavření smlouvy s námi je zajištění dalších komplexních činností v oblasti ochrany životního prostředí a to oblast vodního hospodářství v souladu s vodním zákonem č. 20/2004 Sb., oblast ochrany ovzduší dle zákona č. 180/2005 Sb. a oblast nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb.

Vlastní kontejnerovou a přepravní technikou zabezpečujeme, aby odpady byly odebírány co nejblíže jejich vzniku.

V případě komplexního převzetí Vašeho odpadového hospodářství nabízíme vypracování provozních řádů z pohledu výše uvedených zákonů. Zajistíme proškolení vedoucích pracovníků a středního řídícího personálu na třídění s odpady a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Součástí smlouvy s námi je i vedení průběžné evidence tzv. legislativní servis, vypracování ročního hlášení pro příslušné úřady.

Kontakt

René CHRASTECKÝ
jednatel
Tel: +420 482 360 722
Mobil: +420 603 509 856
Fax: +420 482 360 722
Skype: rene1270
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kristýna THOMASOVÁ
administrativní pracovnice
Tel: +420 482 360 721
Fax: +420 482 360 731
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.